Sellest projektist

Klient on Tartu Aparaaditehases pesitsev raamatupood Biblioteek, mis korraldab iga kuu üritustesarja Gutenbergi Jutumeeter. Kujundatud on reklaamplakatid ja Facebooki ürituse päisepildid.