Tootefotod käsitööesemetest, mis läksid Räpina Aianduskooli tekstiilkäsitöö eriala tudengi portfooliosse ja lõputöö kaitsmisele. Fotode tegemisel oli eesmärgiks luua taluromantilises stiilis stilistika. Lisaks moefotodele olid olulised ka esemete detailivaated....